ONE TEAM - ONE DREAM


Với tinh thần thể hiện tình đoàn kết, gắn bó và yêu thương, chứng minh Tâm Thành Khang Pru Đà Lạt là một tập thể thống nhất, cùng hướng tới một ước mơ chung. 

Dạ Tiệc Trắng Đen


Tâm Thành Khang và Dạ tiệc trắng đen. Là buổi tiệc sẽ được tổ chức dành cho người thân và gia đinh của toàn thể nhân viên và tư vấn viên văn phòng Tâm Thành Khang Prudential Đà Lạt để cùng nhìn lại một năm đã qua và hướng tới một năm mới cùng đồng hành và phát triển.

VĂN PHÒNG TÂM THÀNH KHANG VINH DỰ ĐÓN TỔNG GIÁM ĐỐC PRUDENTIAL VIỆT NAM ĐẾN THĂM

Tự hào là TOP 5 Văn phòng bảo hiểm xuất sắc nhất Việt Nam. Ngày 10/01/2019 văn phòng Tâm Thành Khang Prudential Đà Lạt đã vinh dự đón tổng giám đốc Prudential Việt Nam ông Clive Baker cùng phái đoàn cấp cao của Prudential Viêt Nam đến thăm.


Chuyên nghiệp là đẳng cấp - Uy tín là danh dự